O P L E I D I N G

 
Vrije Academie voor beeldende kunsten te Den Haag,
Onder begeleiding van o.a.Bob Bonies.